Elektro-stimulatorët muskular

Tonifikimi i trupit përmes elektro-stimulimit muskular

Elektro-stimulatorët muskular është një ndër proceset që kryhen në qendrën tonë. Eshtë një proces shumë i rëndësishëm në shkrirjen e dhjamit. Përmes elektro-stimulimit tonifikohet trupi, parandalohet qullja dhe varja e trupit, stimulohen muskujt dhe ngushtohet perimetri.